Wiem, jak ratować życie

22 marca uczniowie wszystkich klas siódmych naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych pt. Wiem, jak ratować życie. Szkolenie to zorganizowało Wojewódzkie Centrum Wiedzy.

Podczas dwugodzinnego wykładu siódmoklasiści przypomnieli sobie, jak należy postępować, gdy jesteśmy świadkami wypadku, kiedy, kto i jak powiadamia pogotowie, straż pożarną czy policję. Wysłuchali jak zachować się podczas udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, np. złamania nogi lub ręki, oparzenia, krwotoku czy omdlenia. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę i mamy nadzieję, że utwierdzili się w przekonaniu, iż trzeba pomagać i nie można pozostawać obojętnym, gdy cudze życie może być zagrożone.

Ratownicy medyczni zwracali także bardzo dużą uwagę na bezpieczeństwo osób ratujących. Podkreślali, że trzeba być bezpiecznym, aby komuś pomóc.

Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Wszystkie klasy siódme przez dwie godziny mogły przećwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zdobytą wiedzę. Każdy uczeń wykonywał resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, ucząc się, jak przywrócić u poszkodowanego akcję serca. Ponadto wszyscy bandażowali głowę, usztywniali złamaną rękę za pomocą chusty, a złamaną nogę przy pomocy bandaża i drugiej, zdrowej nogi.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy są świadomi tego, że pierwszej pomocy może udzielić każdy.

Marzena Kurek

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast