Rozprawa sądowa w Siódemce

8 lutego uczniowie klas 7c i 7d mieli przyjemność uczestniczyć w bardzo interesujących warsztatach, z zakresu edukacji prawnej, zorganizowanych przez fundację Court Watch Polska.

Podczas zajęć wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej, dotyczącej uporczywego nękania, stalkingu. Wcielili się w role uczestników procesu: świadków, oskarżonego, adwokata, prokuratora, protokolanta oraz ławników. Rolę sędziego pełniła pani Sara Smyczek, wolontariuszka z ww. fundacji, która nadzorowała przebieg rozprawy i wyjaśniała wszystkie niezrozumiałe kwestie, pojawiające się podczas procesu.

Uczniowie zagrali także w Prawopolis, czyli grę planszową o tematyce prawnej, w której odgrywali role początkujących adwokatów, chcących wygrać swoje pierwsze sprawy.
Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Czas pokaże, kto zwiąże swoją przyszłość zawodową z branżą prawniczą.

Dziękujemy Pani Agnieszce Barczykowskiej za pomoc w organizacji warsztatów, które przyczyniły się do kształtowania kompetencji niezbędnych do świadomego udziału w życiu publicznym.

Katarzyna Brzezińska
Agata Maćkowiak

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast