Informacje ogólne dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy  w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

  1. W celu zapisu dziecka do świetlicy, Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia takiej chęci u kierownika świetlicy (pani Magdalena Olejniczak)-przez e-dziennik. Następnie proszę wypełnić Kartę Zapisu (odesłać ją do Kierownika oraz wydrukować ostatnią stronę z podpisami i dostarczyć ja do świetlicy np. przez dziecko/ lub wrzucić ją do specjalnej skrzynki przy portierni).
  2. Świetlica zapewnienia opiekę wszystkim uczniom potrzebującym opieki. W szczególności opieką świetlicy objęte są dzieci rodziców pracujących.
  3. Świetlica szkolna działa w godzinach 6.30-17.00. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu trwania pracy świetlicy.
  4. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane z sal świetlicowych przez rodzica lub upoważnione przez niego osoby (pobierz upoważnienia- zał. nr 1 – wzór także na stronie świetlicy). Dziecko samodzielnie wracające do domu musi posiadać pisemną zgodę rodziców (pobierz wzór zgody – zał. nr 2 – wzór także na stronie świetlicy).
  5. Działalność świetlicy szkolnej jest nieodpłatna. Prosimy jednak o rozważenie dobrowolnej składki na jeden semestr w wysokości 30 zł na rodzinę (60 zł na rok). Zebrane składki pozwolą nam na zakup materiałów i uatrakcyjnienie zajęć dla Państwa dzieci.
  6. W tym roku prosimy, aby dzieci miały wyprawkę plastyczną (pisaki, kredki, klej, nożyczki, blok rysunkowy, kolorowe kartki).
  7. Uczeń może opuścić świetlicę tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy (wyjścia są możliwe do toalety, biblioteki tylko aby wypożyczyć/oddać książkę, na zajęcia dodatkowe).
  8. Świetlica działa zgodnie z ramowym Planem Dnia (załącznik nr 3).
  9. Wszelkie bieżące informacje można uzyskać na blogu www.swietlicasiodemki.blogspot.com
  10. Wszystkie niejasne sytuacje prosimy wyjaśniać bezpośrednio z kierownikiem świetlicy, panią Magdaleną Olejniczak – kontakt poprzez mobi-dziennik. Zapraszamy do wyrażania swoich opinii!

Mile widziana będzie Państwa Pomoc w pozyskiwaniu nagród dla dzieci.
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły swoich zabawek na zajęcia świetlicowe, aby zapobiec ewentualnemu ich zgubieniu lub zniszczeniu oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid19.
Prosimy o podpisywanie rzeczy uczniów, aby łatwiej je było odszukać.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa propozycje i zachęcamy do miłej współpracy.

Wychowawcy świetlicy

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast