W tym miejscu publikowane będą komunikaty dotyczące prac Rady Rodziców w Siódemce


 

Dobrowolne ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi organu prowadzącego szkołę – Urzędu Miasta Poznania – od roku szkolnego 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 7 nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Rada Rodziców poniżej przedstawia wybrane oferty brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania żadnej z prezentowanych ofert. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń wybranych przez siebie.

Alfabetyczny spis wybranych ofert:

 

Szafki szkolne dla uczniów

W czasie ferii na parterze  oraz w szatniach zostały zainstalowane nowe szafki dla uczniów. Każda szafka została oznaczona numerem na naklejce. W najbliższych dniach uczniowie otrzymają klucze do swoich szafek zgodnie z zamówieniami.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z szafek.

Ścieżka dostępu: Menu główne – Poznaj naszą szkołę – Prawo – Regulamin korzystania z szafek

 

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi organu prowadzącego szkołę – Urzędu Miasta Poznania – w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 7 nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania żadnej z prezentowanych ofert. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń wybranych przez siebie.


https://fundacja.portbroker.pl/form

http://szkola.xjr.pl/

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum   kod opiekuna: 10050

https://bezpieczni.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20178#

https://ubezpieczenieuczniow.pl/   kod: B2JSMU

https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/ns.nsf/nnwdzieciopis.xsp?action=openDocument

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-dzieci.html?client=mailingtn

 

Komunikat Rady Rodziców po posiedzeniu w dniu 14.09.2018

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 14 września 2018r. uchwaliła składkę na RR w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 60 zł na każde dziecko.

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Klasy 1 – Maria Szafrańska kl.1a
Klasy 2 – Dariusz Wojnach kl.2a
Klasy 3 – Renata Krawczyk kl.3a
Klasy 4 – Magdalena Frąckowiak kl.4c
Klasy 5 – Bartosz Nyckowski kl.5b
Klasy 6 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.6c
Klasy 7 – Paweł Osicki kl.7a
Klasy 8 – Agnieszka Barczykowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Szłapka kl.4f
Dariusz Dworak kl.8b

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy

Aleksandra Regdos kl.1c.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin RR

Zebranie Rady Rodziców

Informuję, że zebranie Rady Rodziców odbędzie się w piątek, 14 września 2018 roku o godzinie 17:00.

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska

Rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 15 września 2017r. uchwaliła składkę na RR w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości 60 zł na każde dziecko.

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

klasy 0-1- Maria Szafrańska – klasa 0
klasy 2 – Anna Zujewska – klasa 2 b
klasy 3 – Magdalena Frąckowiak – klasa 3 c
klasy 4 – Bartosz Nyckowski – klasa 4 b
klasy 5 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska– klasa 5 c
klasy 6 – Hanna Osipowicz – klasa 6 a
klasy 7 – Agnieszka Barczykowska – klasa 7c

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin RR