W tym miejscu publikowane będą komunikaty dotyczące prac Rady Rodziców w Siódemce


 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Aleksandra Regdos kl. 4c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:
1. Justyna Zwolińska kl. 1c (reprezentant klas 1)
2. Wojciech Bohdanowicz kl. 2d (reprezentant klas 2)
3. Marta Groszak kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Maria Szafrańska kl. 4a (reprezentant klas 4)
5. Marta Łaszcz kl. 5d (reprezentant klas 5)
6. Przemysław Jahns kl. 6b (reprezentant klas 6)
7. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 7d (reprezentant klas 7)
8. Magdalena Figlewska kl. 8a (reprezentant klas 8).

Komisja Skrutacyjna Rady Rodziców:
1. Magdalena Szłapka kl. 7c
2. Katarzyna Lesińska kl. 7e

Przedstawiciel Rady Rodziców do spraw Świetlicy:
Piotr Jęczkowski kl. 2c

 

Informacja po spotkaniu Rady Rodziców – wrzesień 2021

Szanowni Państwo.

W dniu 10 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 28 z 33 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców (zobacz). Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców poda informacje na temat ewentualnej organizacji corocznego Kiermaszu Świątecznego w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera poszkodowanych w pożarze

Sowa z licytacji dla pogorzelców.Rada Rodziców przy SP nr 7 również wspomaga zrzutkę dla osób poszkodowanych w pożarze na os. Kopernika.

Ta oto wspaniała figura sowy została wylicytowana za 150 zł i przekazana Szkole. Na razie zdobi gabinet Pani Dyrektor, ale myślę, że niedługo trafi na szkolny korytarz, do szerszego grona odbiorców.

Pamiętajmy, że sowa to symbol mądrości!

Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Klasy 1 – Anna Zujewska k.1a
Klasy 2 – Marta Groszak kl.d
Klasy 3 – Maria Szafrańska kl.3a
Klasy 4 – Marta Łaszcz kl.4d
Klasy 5 – Renata Krawczyk kl.5a
Klasy 6 – Magdalena Frąckowiak kl.6c
Klasy 7 – Magdalena Figlewska kl.7a
Klasy 8 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:
Magdalena Szłapka kl.6f
Anna Rapp kl.3d

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy
Małgorzata Struglińska kl.1d


Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców publikowane są w zakładce: Rodzicu, warto wiedzieć… > Rada Rodziców


 

Informacja po spotkaniu Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

W dniu 08 września 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 30 z 35 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą.

Czytaj więcej…

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Klasy 1 – Krzysztof Kosobucki kl.1c

Klasy 2 – Maria Szafrańska kl.2a

Klasy 3 – Dariusz Wojnach kl.3b

Klasy 4 – Renata Krawczyk kl.4a

Klasy 5 – Magdalena Frąckowiak kl.5c

Klasy 6 – Bartosz Nyckowski kl.6b

Klasy 7 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.7c

Klasy 8 – Paweł Osicki kl.8a

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Szłapka kl.5f
Milena Sosnowicz kl.7a

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy

Aleksandra Regdos kl.2c.

 

Informacje po Posiedzeniu Rady Rodziców z 13 września 2019 roku

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 30 z 35 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Jolanta Podgórna.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy uzupełnienia Prezydium Rady o przedstawiciela klas pierwszych, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze
Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców.

Czytaj więcej…