Program mPotęga rusza w Siódemce

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda, a poza tym jest przydatna w codziennym życiu. Pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci w przyjazny świat matematyki i logiki.

20-go września 2018 r w naszej szkole rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu, uczniowie klas piątych i szóstych będą uczestniczyć w warsztatach matematyczno-finansowych.

Czytaj więcej…

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi organu prowadzącego szkołę – Urzędu Miasta Poznania – w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 7 nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania żadnej z prezentowanych ofert. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń wybranych przez siebie.


https://fundacja.portbroker.pl/form

http://szkola.xjr.pl/

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum   kod opiekuna: 10050

https://bezpieczni.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20178#

https://ubezpieczenieuczniow.pl/   kod: B2JSMU

https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/ns.nsf/nnwdzieciopis.xsp?action=openDocument

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-dzieci.html?client=mailingtn

 

List Prezydenta Miasta Poznania do rodziców

Szanowni Państwo,

u progu nowego roku szkolnego zwracam się z podziękowaniami za wybór naszego Miasta jako miejsca, w którym wychowują Państwo i kształcą swoje dzieci. Dla mnie – jako przedstawiciela władz Poznania – to dowód zaufania, ale przede wszystkim wyzwanie by z tego zadania wywiązać się możliwie jak najlepiej. Edukacja to najważniejsza społeczna inwestycja. W Urzędzie Miasta Poznania, będącym organizatorem placówek oświatowych, zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności. Rodzina i szkoła to przecież podstawowe filary kształtowania osobowości młodych ludzi. Dlatego chcielibyśmy, aby poziom poznańskich szkół był jak najwyższy zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym. Choć samorząd ma ograniczone możliwości, zwłaszcza finansowe, do naszych priorytetów w kształtowaniu polityki oświatowej należy podnoszenie jakości i dostępności.

Czytaj pełną treść listu Prezydenta…

Kandydaci na Przewodniczącego SU poszukiwani…

Masz pomysły, które czekają na realizację?
Chcesz mieć wpływ na wydarzenia w szkole?
Chcesz współpracować z innymi?

 Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
poszukiwani!

Na zgłoszenia czekają do 24 września
Pani Wioletta Pilarczyk-Urbaniak,
Pani Monika Kasprowicz

Współpraca Siódemki z Fundacją Kultury Irlandzkiej

Z radością informujemy, iż Nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie “Irlandia w szkole“, organizowanym w minionym roku szkolnym przez Fundację Kultury Irlandzkiej pod patronatem Konsulatu Irlandii w Poznaniu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż Nasza współpraca przedłuża się na kolejny rok szkolny 2018/2019.

Tematem przewodnim będzie tym razem życie i twórczość irlandzkiego poety, noblisty Seamusa Heaney’a. Uczniowie klas siódmych i ósmych dwujęzycznych wezmą udział w lekcjach tematycznych z literatury irlandzkiej.

Będzie też okazja do uczestnictwa w festiwalu filmu irlandzkiego oraz wzięcia udziału w wykładach irlandzkich historyków na temat irlandzkiej drogi do niepodległości. Weźmiemy także udział w projekcie poświęconym najstarszej historii Irlandii pt. “Samhein” oraz projekcie o tematyce świątecznej pt. “Zielone Święta”.

Magdalena Jastrzębska

Przeżyjmy to jeszcze raz – wycieczka do Londynu

W czerwcu 2018 r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w wycieczce do Londynu. W trakcie sześciodniowego pobytu uczniowie zwiedzili najważniejsze miejsca w stolicy Anglii, między innymi Pałac Buckigham, Opactwo Westminsterskie, Domy Parlamentu wraz ze słynną wieżą zegarową „Big Ben”, ulicę Whitehall i Trafalgar Square.

Przeczytaj więcej informacji z wycieczki i zobacz więcej zdjęć…

Komunikat Rady Rodziców po posiedzeniu w dniu 14.09.2018

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 14 września 2018r. uchwaliła składkę na RR w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 60 zł na każde dziecko.

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Klasy 1 – Maria Szafrańska kl.1a
Klasy 2 – Dariusz Wojnach kl.2a
Klasy 3 – Renata Krawczyk kl.3a
Klasy 4 – Magdalena Frąckowiak kl.4c
Klasy 5 – Bartosz Nyckowski kl.5b
Klasy 6 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.6c
Klasy 7 – Paweł Osicki kl.7a
Klasy 8 – Agnieszka Barczykowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Szłapka kl.4f
Dariusz Dworak kl.8b

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy

Aleksandra Regdos kl.1c.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin RR

Międzynarodowy Dzień Kropki

W  najbliższy poniedziałek, to jest 17 września w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi, współpracy i talentów. Motywem przewodnim jest kropka.

W tym dniu zamiast mundurków przychodzimy do szkoły w strojach w kropki.

Klucząc w Siódemce – Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa.

Lekcje w Siódemce realizują podstawę programową, realizując jednocześnie kompetencje kluczowe nauczycieli, którzy przekazują swoje umiejętności uczniom.

Czytaj więcej na ten temat…

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2018/2019

Podczas spotkania z rodzicami w czwartek, 13 września nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie Egzaminu Ósmoklasisty oraz samych ósmoklasistów, przybliżyli jego zasady i powiedzieli o przebiegu egzaminu.

Poniżej prezentacje wykorzystane podczas spotkania:

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.