Samorząd uczniowski

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,  a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

 Janusz Korczak


su

Z PRAC SAMORZĄDU…

REGULAMIN SU

8 października 2019 roku, odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Przedstawiamy nowy skład Prezydium SU:

Przewodnicząca: Laura Kościelna
Z-ca : Emilia Derpińska
Sekretarz: Krzysztof Janecki

W roku szkolnym 2019/2020 Prezydium będzie współpracować z Radą SU w składzie:


Plan prac SU


Opiekunki SU

Monika Kasprowicz, Wioletta Pilarczyk-Urbaniak.


We wrześniu został wybrany również Mały Samorząd, którego skład prezentujemy poniżej:

klasa 2a – Matylda Cymerman
klasa 2b – Piotr Pisula
klasa 2c – Maria Rosikiewicz
klasa 2d – Igor Balakowicz
klasa 3a – Szymon Braciak
klasa 3b – Katarzyna Kędziora
klasa 3c – Marta Łukaszyk
klasa 3d – Bruno Milibrand

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!


Plan prac MSU


Opiekunki MSU

Izabela Jarosz, Marta Chwalińska-Szewczyk.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU  W POZNANIU

pdfRegulamin-SU


Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu