Samorząd uczniowski

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,  a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.

 Janusz Korczak


su

Z PRAC SAMORZĄDU…


Skład samorządu uczniowskiego zostanie wyłoniony drodze głosowania uczniów Siódemki

Przewodniczący:

   Z-ca przewodniczącego:

     Sekretarz:

 


Opiekunki MSU

Izabela Jarosz

Adriana Konieczyńska-Maćkowiak

Jolanta Ławniczak


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU  W POZNANIU

pdfRegulamin-SU-2017


Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast