Rzecznik Praw Ucznia – powitanie

Drodzy Uczniowie,

witam Was w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Nauczyciele Siódemki są przewodnikami na drodze zdobywania przez Was wiedzy. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Droga do sukcesu jest długa i czasem pojawiają się na niej przeszkody. Zostałam powołana na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia po to, aby budować mosty, kiedy na Waszej drodze pojawiają się kłody.

Moim zadaniem jest bronić praw uczniów i pomagać Wam w trudnych sytuacjach. Każdy z Was może się zwracać do mnie ze sprawami, w których będzie potrzebował pomocy i wsparcia.
Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć dobry i pokojowy sposób rozwiązania problemów. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zapisane są Wasze prawa i obowiązki.

RZECZNIKA PRAW UCZNIA OBOWIĄZUJE
BEZSTRONNOŚĆ I DYSKRECJA!

Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji:

 • jest niezależny,
 • stara się być obiektywny,
 • wysłuchuje obu stron konfliktu,
 • zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i potrafi rozstrzygnąć,
  czy zostały one złamane,
 • może swobodnie działać w ramach obowiązujących w Szkole zasad i regulaminu.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz zawsze do mnie napisać na adres:
a.jedrzejak@mojasiodemka.pl
lub możesz zgłosić się osobiście.

PAMIĘTAJ! Ważne telefony:

 • Rzecznik Praw Dziecka SOS tel. 800 12 12 12
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • NIEBIESKA LINIA (Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) tel. 800 120 002,
 • POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA tel. 800 120 226 (bezpłatne)
 • Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Telefon Zaufania telefon  61 192 88  lub 61 835 49 04

Wasz Rzecznik Praw Ucznia
Anna Jędrzejak

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast