Rzecznik Praw Ucznia – powitanie

Drodzy Uczniowie,

witam Was w roku szkolnym 2022/2023, w którym zostałam powołana na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia. Każdy uczeń może zwrócić się do mnie ze wszelkimi trudnościami – jestem po to, aby Was wysłuchać. Moim zadaniem jest bronić Waszych praw i pomagać Wam w trudnych sytuacjach. Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć pokojowy sposób na rozwiązanie problemów. Pragnę również Wam przypomnieć, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zawarte są zarówno Wasze prawa, jak i obowiązki.

Rzecznik Praw Ucznia w sprawowaniu swojej funkcji:

 • jest niezależny,
 • stara się być obiektywny,
 • jest dyskretny,
 • wysłuchuje obu stron konfliktu,
 • zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i rozstrzyga czy zostały one naruszone,
 • swobodnie działa w ramach obowiązujących w Szkole zasad i regulaminów.

Jeżeli potrzebujecie wsparcia, to możecie napisać do mnie na adres:
k.janczarczyk@mojasiodemka.pl
lub zgłosić się do mnie osobiście.

Pamiętajcie o ważnych telefonach:

 • – Rzecznik Praw Dziecka SOS tel.: 800 12 12 12,
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel.: 116 111,
 • NIEBIESKA LINIA (Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)  tel.: 800 120 002,
 • POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA, tel.: 800 120 226 (bezpłatne)
 • Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Telefon Zaufania, tel.: 61 192 88 lub 61 835 49 04.

Dostępny jest również dla Was specjalny czat internetowy na stronie
www.czat.brpd.gov.pl
w którym możecie zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie od psychologów i pedagogów.

Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, będziecie czuć się w naszej szkole dobrze, a Wasze prawa będą szanowane.

Wasz Rzecznik Praw Ucznia
Klaudia Janczarczyk

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu