Nabór do klasy pierwszej sportowej

 

Nabór do klasy pierwszej sportowej – plakat

Zapraszamy kandydatki i kandydatów do KLASY 1 SPORTOWEJ o profilu koszykówka na próby sprawności fizycznej, które odbędą się w CZWARTEK, 13 KWIETNIA 2023r.

Harmonogram spotkania:

  • godzina 16:00 – Grupa I – DZIEWCZYNKI;
  • godzina 17:00 – Grupa II – CHŁOPCY.

Próby sprawnościowe odbywać się będą z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacja:

  • zbiórka przed wejściem głównym do budynku Szkoły o wyznaczonej godzinie,
  • do hali sportowej wchodzą tylko kandydaci pod opieką Trenerów,
  • dzieci przychodzą ubrane w dres/strój sportowy, są gotowe do ćwiczeń w sali gimnastycznej, zabierają obuwie sportowe na zmianę oraz butelkę wody,
  • po zakończonych próbach Trenerzy odprowadzą dzieci przed wejście główne
    do budynku Szkoły.

17 kwietnia 2023r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Wynik pozytywny z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczny z przyjęciem do oddziału sportowego.

21 kwietnia 2023r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 21 kwietnia do 26 kwietnia 2023r. – potwierdzenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

28 kwietnia 2023r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Testy sprawnościowe - plakat

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu