Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

Szóstoklasisto!
Masz zdolności językowe?
Uwielbiasz język angielski?

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej do
Szkoły Podstawowej nr 7
w roku szkolnym 2022/ 2023.

Oferujemy:

  • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – 5 godzin w tygodniu;
  • dwie godziny przedmiotów obowiązkowych w tygodniu prowadzone w języku polskim i angielskim;
  • lekcje prowadzone przez anglojęzycznych wolontariuszy;
  • cykliczne warsztaty tematyczne rozwijające zainteresowania językowe i kulturowe uczniów;

Kwalifikacja uczniów do klas dwujęzycznych nastąpi na podstawie sprawdzianu predyspozycji językowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej naszej szkoły.
Sprawdź koniecznie, dlaczego warto do nas przyjść.

Zapraszamy!


⚠⚠⚠ Uwaga ⚠⚠⚠

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej, potwierdzenie woli i pozostałe oświadczenia (w tym o wielodzietności, niepełnosprawności, samotnym wychowaniu i pieczy zastępczej dostępne są na stronie Nabór PCSS Poznań

Przejdź do strony – KLIKNIJ!

 


Dowiedz się więcej:

<<< Powrót do strony „Rekrutacja”


Znajomość języków obcych jest jedną z kompetencji kluczowych, która znacząco determinuje sukces zawodowy na obecnym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej rzeczywistości w roku szkolnym 2017/2018 w szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu powstały pierwsze oddziały dwujęzyczne, w których prowadzona jest rozszerzona nauka języka angielskiego.

Nauczanie języka angielskiego w klasie dwujęzycznej jest oparte na metodzie CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning) czyli Zintegrowanym Nauczaniu Przedmiotowo-Językowym. Jest to podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym zarówno treści programu nauczania jak i język obcy przekazywane są łącznie. Jest to sposób nauczania przedmiotów szkolnych przy pomocy języka, który uczeń opanowuje, nadal otrzymując konieczne wsparcie językowe.

Obecnie do klas dwujęzycznych siódmych i ósmych uczęszcza około stu uczniów Uczestniczą oni w codziennych zajęciach z języka angielskiego, na których doskonalą swoje kompetencje w takich obszarach jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Oprócz tego, w języku angielskim wykładane są dwa przedmioty obowiązkowe (matematyka i historia/geografia). Program klas dwujęzycznych został wzbogacony również o zajęcia z wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz o elementy fonetyki.

<<< Powrót do strony „Rekrutacja”

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast