Druki do pobrania

Drodzy Rodzice.

Co zrobić, aby otrzymać opinię o swoim dziecku?

Zwykle Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne oraz sądy proszą, aby Rodzice lub prawni opiekunowie dostarczyli opinię o dziecku.

Aby otrzymać opinię o dziecku wydaną przez Szkołę, należy złożyć podanie w sekretariacie Szkoły według określonego wzoru.

POBIERZ FORMULARZ PODANIA


Plik dla nauczycieli.

Koleżanki i koledzy,

Poniższy link zawiera wzór karty informacyjnej o uczniu, którą wypełniamy na prośbę Rodziców kierujących dziecko na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

KARTA INFORMACYJNA O UCZNIU

Formularz rejestru:

FORMULARZ REJESTRU DOKUMENTACJI

FORMULARZ REJESTRU DOKUMENTACJI – WZÓR

<<< Powrót

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu