Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych r.sz. 2021/2022

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania prezentuje:
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach!
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim.
Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemii wnioski można składać:

  1. Przez SYSTEM NABÓR – (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY);
  2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły);
  3. Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru
    WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób składania wniosku!!!

Więcej informacji znajdziecie w poniższych dokumentach:

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Adresy przydatne w wyborze szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Informacje przygotowała Anna Jędrzejak

Pożar na Kopernika – POMAGAMY!

foto: zrzutka.pl

W piątek, o około godziny 11.20 w wieżowcu na osiedlu Kopernika w Poznaniu wybuchł pożar. Łącznie w wyniku tego strasznego wydarzenia ucierpiało 5 mieszkań, z czego jedno z nich zostało doszczętnie strawione przez ogień. Bez pomocy, mieszkańcom na pewno nie uda się wyremontować swoich mieszkań i wrócić do swoich domów, każda złotówka się liczy!Mamy nadzieję, że razem damy radę wspomóc mieszkańców poznańskiego osiedla i pomożemy im wrócić do domów.

                                                                                                      źródło: zrzutka.pl

Informacje na Facebook   *   Link do zbiórki

PROSIMY O POMOC!

Kampania: By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowaliśmy, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim „Weihnachtskarte”

  • Organizator konkursu: Magdalena Warzybok, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu.
  • Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego
  • Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa.
  • Forma konkursu: wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim.
  • Termin składania prac: do 18 grudnia 2020 r., m.warzybok@mojasiodemka.pl

REGULAMIN