Kampania: By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowaliśmy, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim „Weihnachtskarte”

  • Organizator konkursu: Magdalena Warzybok, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu.
  • Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego
  • Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa.
  • Forma konkursu: wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim.
  • Termin składania prac: do 18 grudnia 2020 r., m.warzybok@mojasiodemka.pl

REGULAMIN

“Reaguj na hejt” – materiał Komendy Wojewódzkiej Policji

“Rodzicu! Czy zastanawiałeś się nad tym czym jest hejt? Zastanawiałeś się czy Twoje dziecko nie jest ofiarą, bądź sprawcą hejtu? Czy rozmawiałeś z nim o tym? Może sam jesteś ofiarą hejtu i nie wiesz jak sobie z tym poradzić?”

Po odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z przemocą w sieci odpowiedzi znajdziecie w artykule na stronie KWP w Poznaniu  oraz w spocie dotyczącym hejtu tam opublikowanym.

Zespół Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Grunwald

 

Rozpoczęcie Olimpiady Informatycznej Juniorów

Na prośbę organizatorów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazujemy informację o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku OIJ startuje po raz drugi w prostszej formule, pragniemy, aby każdy zainteresowany uczeń wiedział, że może w niej wziąć udział.
Olimpiada jest przeznaczona w sposób szczególny dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.
Więcej informacji na stronie organizatora: https://oij.edu.pl/
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania lub uwagi: tadkuran@oi.edu.pl lub tel. 504032956.

Przewodniczący Komitetu Głównego OIJ
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Klasy 1 – Anna Zujewska k.1a
Klasy 2 – Marta Groszak kl.d
Klasy 3 – Maria Szafrańska kl.3a
Klasy 4 – Marta Łaszcz kl.4d
Klasy 5 – Renata Krawczyk kl.5a
Klasy 6 – Magdalena Frąckowiak kl.6c
Klasy 7 – Magdalena Figlewska kl.7a
Klasy 8 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:
Magdalena Szłapka kl.6f
Anna Rapp kl.3d

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy
Małgorzata Struglińska kl.1d


Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców publikowane są w zakładce: Rodzicu, warto wiedzieć… > Rada Rodziców


 

Informacja Wydziału Oświaty Miasta Poznania dotycząca ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Koordynator ubezpieczeń miasta informują, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Placówki oświatowe miasta i ich pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj więcej…

Informacja ZTM dot. biletów dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Państwo.

Uczniowie szkół podstawowych których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi – mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Będzie on obowiązywał od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczność zapisania ulgi na karcie PEKA, a tym którzy jej nie posiadają – o konieczności jej wyrobienia…

Czytaj więcej…