Certyfikat: Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym 2018

Z przyjemnością i dumą zawiadamiamy, że Nasza Szkoła została nagrodzona certyfikatem “Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym 2018“.

Poniżej oficjalna informacja, jaką otrzymaliśmy od organizatora kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, organizowanej już po raz piąty.


Szanowni Państwo,

Dobiegła końca kampania społeczna ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2018. Składamy serdeczne podziękowanie za Państwa udział i wszelkie działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Państwa zaangażowanie i praca na rzecz edukacji w tym zakresie pomoże nie tylko naszym uczniom, ale wszystkim ludziom z problemami wzrokowymi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz kulturalnym w środowisku lokalnym.

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy Kampanii Społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Zenona Góra i Dorota Triebwasser.

Kiermasz Świąteczny w Siódemce

Rada Rodziców oraz Społeczność Siódemki zapraszają na coroczny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 7 grudnia 2018 roku od godziny 17-tej w holu szkoły.

Będzie radośnie, świątecznie i pysznie, a uczestników czekają różne atrakcje.

Zapraszamy.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, udostępniamy Państwu list skierowany do rodziców.

Warszawa, 8 listopada 2018 roku.

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad dwustu lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90-tych XX wieku, utrzymującej się na poziomie 95-98%.

Czytaj dalej…

Podziękowanie za wsparcie zbiórki Caritas

Czasem nie wiem, jak Państwu dziękować, tak jestem poruszona Waszą ofiarnością. Pisałam, że jest to akcja delikatna, tym bardziej dziękuję za udział i hojność.
Rozpakowując dary w Caritasie, byliśmy zaskoczeni wysoką jakością kołder, koców i śpiworów.
Aby inni mogli spać godnie i wygodnie, dostarczyliśmy:
13 koców, 11 kołder, 8 śpiworów, 3 poduszki.

Dziękując z całego serca, życzę Wszystkim Ofiarodawcom spokojnych, pięknych snów.

PS A ja dostarczyłam tylko jedno zdjęcie, na którym jest jasny dowód, że pakowaliśmy dary do wieczora i dzielnie pomagały nam w tym nasze uczennice.

Jolanta Podgórna

100 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
i wszyscy, którzy mają na to ochotę…

Zapraszamy do wzięcia udziału w świetlicowym projekcie związanym z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. 


Jeśli posiadasz w domu pamiątki z tego wyjątkowego wydarzenia – sfotografuj je i przynieś do świetlicy. Opowiedz nam historię tej pamiątki lub tylko określ do kogo należała…

Chcielibyśmy stworzyć fotograficzną księgę powstańczych pamiątek…

Czytaj więcej o projekcie…

Informacja dotycząca szafek dla uczniów

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu pełnego składu Prezydium Rady Rodziców w dniu 25 września 2018 roku, w którym na zaproszenie Prezydium uczestniczyła także Pani Dyrektor Anetta Dropińska-Pawlicka, podjęto temat zakupu szafek.

Ustalono, że zakupu szafki może dokonać każdy rodzic, który wyrazi takową chęć. Cena szafki to 71 zł/dziecko.  Szafki zakupuje Rada Rodziców po deklaracji rodzica o pokryciu kosztu zakupu. Pozostają one do dyspozycji Szkoły i są one przeznaczone dla konkretnego dziecka w danym roku szkolnym. W kolejnych latach dzieci otrzymują możliwość użytkowania szafki w ramach kolejnej klasy.

Zobacz pełną informację Przewodniczącej Rady Rodziców.

Program mPotęga rusza w Siódemce

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda, a poza tym jest przydatna w codziennym życiu. Pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci w przyjazny świat matematyki i logiki.

20-go września 2018 r w naszej szkole rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu, uczniowie klas piątych i szóstych będą uczestniczyć w warsztatach matematyczno-finansowych.

Czytaj więcej…

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi organu prowadzącego szkołę – Urzędu Miasta Poznania – w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 7 nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania żadnej z prezentowanych ofert. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń wybranych przez siebie.


https://fundacja.portbroker.pl/form

http://szkola.xjr.pl/

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum   kod opiekuna: 10050

https://bezpieczni.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20178#

https://ubezpieczenieuczniow.pl/   kod: B2JSMU

https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/ns.nsf/nnwdzieciopis.xsp?action=openDocument

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-dzieci.html?client=mailingtn

 

List Prezydenta Miasta Poznania do rodziców

Szanowni Państwo,

u progu nowego roku szkolnego zwracam się z podziękowaniami za wybór naszego Miasta jako miejsca, w którym wychowują Państwo i kształcą swoje dzieci. Dla mnie – jako przedstawiciela władz Poznania – to dowód zaufania, ale przede wszystkim wyzwanie by z tego zadania wywiązać się możliwie jak najlepiej. Edukacja to najważniejsza społeczna inwestycja. W Urzędzie Miasta Poznania, będącym organizatorem placówek oświatowych, zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności. Rodzina i szkoła to przecież podstawowe filary kształtowania osobowości młodych ludzi. Dlatego chcielibyśmy, aby poziom poznańskich szkół był jak najwyższy zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym. Choć samorząd ma ograniczone możliwości, zwłaszcza finansowe, do naszych priorytetów w kształtowaniu polityki oświatowej należy podnoszenie jakości i dostępności.

Czytaj pełną treść listu Prezydenta…