Rozpoczęcie Olimpiady Informatycznej Juniorów

Na prośbę organizatorów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazujemy informację o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku OIJ startuje po raz drugi w prostszej formule, pragniemy, aby każdy zainteresowany uczeń wiedział, że może w niej wziąć udział.
Olimpiada jest przeznaczona w sposób szczególny dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.
Więcej informacji na stronie organizatora: https://oij.edu.pl/
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania lub uwagi: tadkuran@oi.edu.pl lub tel. 504032956.

Przewodniczący Komitetu Głównego OIJ
Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Klasy 1 – Anna Zujewska k.1a
Klasy 2 – Marta Groszak kl.d
Klasy 3 – Maria Szafrańska kl.3a
Klasy 4 – Marta Łaszcz kl.4d
Klasy 5 – Renata Krawczyk kl.5a
Klasy 6 – Magdalena Frąckowiak kl.6c
Klasy 7 – Magdalena Figlewska kl.7a
Klasy 8 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:
Magdalena Szłapka kl.6f
Anna Rapp kl.3d

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy
Małgorzata Struglińska kl.1d


Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców publikowane są w zakładce: Rodzicu, warto wiedzieć… > Rada Rodziców


 

Informacja Wydziału Oświaty Miasta Poznania dotycząca ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Koordynator ubezpieczeń miasta informują, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Placówki oświatowe miasta i ich pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia grupowego NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj więcej…

Informacja ZTM dot. biletów dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Państwo.

Uczniowie szkół podstawowych których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi – mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Będzie on obowiązywał od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczność zapisania ulgi na karcie PEKA, a tym którzy jej nie posiadają – o konieczności jej wyrobienia…

Czytaj więcej…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Siódemce

Klasy I – III

8.00

2a – sala 205
2b – sala 204
2c – sala 9
3b – sala 202

8.15

3a – sala 201
3d – sala 203

9.00

2d – sala 205
3c – sala 202

12.00

1a – sala 9
1b – sala 203
1c – sala 201
1d – sala 204

Klasy IV-VIII

8.30

4a – sala 210
4b – sala 10
4c – sala 102
4d – sala 108

8.45

5a – sala 211
5b – sala 11

6a – sala 12
6b – sala 103
6c – sala 109

9.45

6d – sala 210
6e – sala 104
6f – sala 110
6g – sala 111

10.00

8a – sala 10
8b – sala 102
8c – sala 108
8d – sala 109

11.00

7a – sala 211
7b – sala 11
7c – sala 12
7d – sala 103
7e – sala 110
7f – sala 111