Informacja od Małej Gastronomii w SP7

Szanowni rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem możliwości realizacji obiadów w tym roku szkolnym, uprzejmie informujemy, że tak jak w ubiegłych latach nadpłaty będą realizowane w nowym roku szkolnym.

Jednocześnie dziękujemy za słowa wsparcia, otuchy i zrozumienia płynące od Państwa. Jest to trudny okres dla nas wszystkich. Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni możliwości pracy na kilka miesięcy nie otrzymując nic w zamian.
Dlatego tak ważny jest dla nas każdy gest płynący z państwa strony. Jeszcze raz dziękujemy.
Życzymy wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. Z nadzieją byśmy mogli od września wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania.

Z POWAŻANIEM
ZESPÓŁ MAŁA GASTRONOMIA

Odbiór świadectw

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z formą odbierania świadectw, pozostając w reżimie sanitarnym, proponujemy spotkania uczniów z wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące organizacji spotkań przekażą wychowawcy klas.

W przypadku nieobecności dziecka, zapraszamy rodziców po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły w dniach:
26 czerwca w godz. 15.00-18.00
29 czerwca – 3 lipca w godz. 10.00-15.30

Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii.

Dyrekcja SP7

Bezpłatny komputer z Internetem

Szanowni Państwo!

Miasto Poznań nadal realizuje projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”, w ramach którego użycza mieszkańcom Poznania zestaw komputerowy (tzn. komputer stacjonarny) i zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zameldowane na terenie Poznania oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych albo posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej…

⚠ Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej ⚠

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż sprawdzian predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej odbędzie się dnia 4 czerwca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 9:30. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sprawdzianu zostaną Państwu przekazane w wiadomościach na indywidualne konta na e-dzienniku.

9 czerwca o godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy otrzymali pozytywny wynik ze sprawdzianu. Wynik pozytywny ze sprawdzianu nie jest jednoznaczny przyjęciem do oddziału dwujęzycznego.

Magdalena Jastrzębska