Informacje dla rodziców i uczniów klas ósmych 

Noc Zawodowców 2019 – Edycja 2.0

Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym Wydarzeniem Noc Zawodowców 2019, organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w powyższym przedsięwzięciu młodzież, rodziców oraz nauczycieli, którzy zainteresowani są tematyką wyboru zawodu.

Wydarzenie to odbędzie się 4 października 2019 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

Zapraszamy wycieczki zorganizowane oraz osoby indywidualne do skorzystania z wielu bezpłatnych atrakcji.

Szczegóły Wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie  www.noczawodowcow.pl

Egzamin ósmoklasisty – informacje po sotkaniu z rodzicami

Szanowni Państwo,

w czwartek, 12 września odbyło się w Siódemce spotkanie informacyjne dla rodziców naszych ósmoklasistów. Jego tematem było przedstawienie zasad i terminów związanych z przygotowaniami do egzaminu i jego przebiegiem.

Poniżej prezentacja zawierająca wszystkie informacje.

 

Informacje Centrum Doradztwa Zawodowego rodziców i absolwentów

Szanowni Państwo,

w dniu 11 maja pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży organizują dwa wydarzenia:

  • spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące rekrutacji po poznańskich liceów, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia,

 

  • testy preferencji zawodowych dla uczniów.

 

 

Kliknij w obrazek i dowiedz się więcej, lub sprawdź na stronie http://www.cdzdm.pl

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców nt. zasad rekrutacji 2019-2020

Drodzy Absolwenci ośmioletnich Szkół Podstawowych.
Poniżej Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania prezentuje:

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie odrębne rekrutacje:
dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych
oraz dla absolwentów 3-letnich gimnazjów.

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół
oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole!

  Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór”. Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. Informacje na ten temat są dostępne na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (www.cdzdm.pl).

Dobry wybór to szansa na sukces !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w poniższym informatorze: 

Źródło: www.cdzdm.pl

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych – rok szkolny 2019/2020

Rodzice, absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów zawierają załączniki.

Czytaj więcej…

Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

KRYTERIA REKRUTACJI:

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i  dwóch innych przedmiotów;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • szczególne osiągnięcia uczniów;
  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
  • aktywność społeczna.

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty (wykaz), oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN.

Kliknij w grafikę żeby powiększyć.

źródło: informacja MEN

Informacja Kuratorium Oświaty dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Na prośbę poznańskiego Kuratorium Oświaty, przekazujemy poniższą informację.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie Rodzicom uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdują się w nich zasady naboru do klas pierwszych. Naszym wspólnym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rekrutacji.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony Rodziców oraz Uczniów, przypominamy, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pytania można kierować na adresy mailowe: 

rekrutacja@men.gov.pl  oraz  rekrutacja@ko.poznan.pl.

 

Zobacz też: Ulotka PDF,   Materiały na stronie MEN.

Próbny egzamin ósmoklasisty

18, 19 i 20 grudnia 2018 roku uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminów próbnych. Pierwszego dnia odbył się egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, a trzeciego – z języka angielskiego. W dniach testów lekcje trwały do godziny 13:25. Arkusze zostały udostępnione rodzicom na zebraniach w czwartek, 3 stycznia 2019 roku.

Marysia i Dominika z SU