Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • kangur logoOrganizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu;
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych;
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej;
 • Termin: 16 marca 2023 godz.9:00;
 • Opłata: 14 zł;
 • Zapisy:
  • w klasach 2-3 u wychowawców;
  • w klasach 4-8 u nauczycieli uczących matematyki;
 • koordynator szkolny: Ewa Jarzina;
 • zadania przygotowujące: ZOBACZ.

Regulamin  *  Zgoda na udział

Konkurs „Zimowy pejzaż” w Paint dla klas czwartych

 • Organizator: Andrzej Gągało,
 • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
 • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
 • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do niedzieli, 11 grudnia 2022 roku wyłącznie na adres: info@mojasiodemka.pl w temacie wpisując „Zimowy konkurs”,
 • 1 miejsce 2021 – Jagna z 4d

  Wyniki konkursu i nagrody: wyniki zostaną ogłoszone 19 grudnia 2021 roku, a nagrodami dla trzech najwyżej ocenionych prac są dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Panią Dyrektor i Radę Rodziców.

REGULAMIN

Zobacz prace nagrodzone w ubiegłym roku…

Wielka Liga Czytelników – edycja 2022/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wielkiej Ligi Czytelników.

Po przerwie wraca konkurs czytelniczy dla wszystkich uczniów szkół podstawowych – Wielka Liga Czytelników.

Obejmuje kategorie klas 1-3, 4-6 i 7-8.

Celem tego ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i promowanie czytelnictwa.

Czytaj więcej…

Szkolny konkurs „Spelling Bee”

 • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk
 • Adresat: uczniowie klas 3 SP7
 • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych
 • Terminy:
  • Zgłoszenia do 30.11.2022
  • Dzień Konkursu to 07.12.2022 o godz. 15.00 w sali nr 210
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu

Pragnę zaprosić uczniów z klas trzecich naszej szkoły do udziału w Konkursie Literowania w języku angielskim „Spelling Bee”.

Szczegóły przebiegu Konkursu znajdują się w
Regulaminie Konkursu.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Biologii, Geografii, Chemii i Fizyki

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
 • Cele: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
 • Czas etapów szkolnych: biologia – 24.10.2022r., geografia – 08.11.2022r., chemia – 27.10.2022r., fizyka : 07.11.2022r.
 • Opiekunowie w szkole: Biologia – Katarzyna Brzezińska; Geografia – Artur Żyto; Chemia – Magdalena Olejniczak; Fizyka – Krzysztof Galas

Wymagania: Biologia, Geografia, Chemia, Fizyka

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 12.10.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 20.10.2022r., rejonowy 25.01.2023r., wojewódzki 18.03.2023r.
 • Opiekun w szkole: Iga Orleańska

REGULAMIN TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży klas VII i VIII.

Do dnia 7 października 2022roku szkoła przyjmuje zgłoszenia uczniów chcących wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8.
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 25.10.2022, rejonowy 08.12.2022 i wojewódzki 04.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

REGULAMIN,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 28.10.2022, rejonowy 24.11.2022, wojewódzki 25.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Marzena Kurek, Anna Głowala

REGULAMINTERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Konkurs „Selfie z książką”

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas 3-8 SP7 w Poznaniu
 • Cele: rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, aktywowanie uczniów.
 • Czas zgłoszeń: 26.09 – 07.10.2022 r
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2022 r.
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

REGULAMIN