Informacje dla rodziców i uczniów klas ósmych 

We don’t beg for freedom we fight for it. Squadron 303 – Myths and facts

Anglojęzyczny wykład
„We don’t beg for freedom we fight for it. Squadron 303 – Myths and facts”

W ostatnim czasie grupa uczniów z klas ósmych miała przyjemność uczestniczyć w anglojęzycznym wykładzie zatytułowanym „We don’t beg for freedom we fight for it. Squadron 303 – Myths and facts„. Wykład prowadził Pan Dale Taylor zafascynowany historią Polski XX wieku.

Prezentacji towarzyszyła bogata wystawa eksponatów replik broni, mundurów, map oraz rzeczy codziennego użytku z czasów I i II wojny światowej. 

Czytaj więcej…

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2018/2019

Podczas spotkania z rodzicami w czwartek, 13 września nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie Egzaminu Ósmoklasisty oraz samych ósmoklasistów, przybliżyli jego zasady i powiedzieli o przebiegu egzaminu.

Poniżej prezentacje wykorzystane podczas spotkania:

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja MEN dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

W załączeniu przedstawiamy informację Ministra Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej, dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi zostały umieszczone na stronie:

 https://men.gov.pl/rekrutacja

Plakat PDF

List Pani Minister Edukacji do rodziców i opiekunów uczniów klas VII

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz klas drugich gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Czytaj pełną treść listu.