Informacje dla rodziców i uczniów klas ósmych 

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

  • Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego.
  • Dodatkowe miejsce opublikowania wyników postępowania rekrutacyjnego.
  • Nowy termin potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • Nowe terminy trybu odwoławczego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz w załączonym dokumencie PDF.

 

 

Zmiany w terminach Egzaminu Ósmoklasisty

  Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – aktualności

Od dnia 9 kwietnia 2020r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa, iż wszystkie placówki utrzymują ograniczenia w funkcjonowaniu do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – szkoły mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu będzie konieczne ograniczenie funkcjonowania szkół, w dniu 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, w którym zezwala dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na wprowadzenie w tym roku szkolnym zmian w harmonogramie przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty.

Czytaj więcej…

Pomoc dla uczniów podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży pojawiła się nowa zakładka – Uczniowski Niezbędnik. Znajduje się w niej materiały, które mogą się okazać pomocne dla uczniów podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami – link.

 

PI-stacja – webinary powtórkowe dla ósmoklasistów

Z myślą o uczniach, którzy w najbliższych tygodniach będą realizować program nauczania poza szkołą, zespół Pi-stacji zaplanował webinary powtórkowe dla ósmoklasistów i maturzystów, które tak jak wszystkie zasoby projektu będą udostępnione za darmo – kliknij „Czytaj więcej” u dołu wpisu żeby poznać szczegółowy harmonogram.

Aby wziąć w nich udział, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/c/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

Czytaj więcej…

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021

Poniżej Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz załącznikiem.

ZARZĄDZENIE  i  ZAŁĄCZNIK Z WYKAZEM

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – informacja dla ósmoklasistów

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, Z WYJĄTKIEM BRANŻOWYCH SZKÓŁ II
STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH ORAZ DO
KLAS WSTĘPNYCH

Tabela z terminami w PDF

Poniższa tabela jest zestawieniem orientacyjnym!

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i
oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego
oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
od 26 października 2020 r.
do 13 listopada 2020 r.
do godz. 15.00 *1
od 14 grudnia 2020 r.
do 17 grudnia 2020 r.
do godz. 15.00 *1
2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
od 11 maja 2020 r.
do 20 maja 2020 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
nie dotyczy *2 nie dotyczy *2
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

 

 

od 21 maja 2020 r.
do 25 maja 2020 r.
II termin*3:
od 15 czerwca 2020 r.
do 18 czerwca 2020 r.
od 28 lipca 2020 r.
do 29 lipca 2020 r.
nie dotyczy *2 nie dotyczy *2

*1 dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego;
*2 w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego, nie ma oddziałów,
w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej;
*3 dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie

Informacje o Egzaminie Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach od 1 do 8. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Jest on egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

  1. języka polskiego;
  2. matematyki;
  3.  języka obcego nowożytnego.

Czytaj więcej o przebiegu i zasadach egzaminu…

 

Noc Zawodowców 2019 – Edycja 2.0

Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym Wydarzeniem Noc Zawodowców 2019, organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w powyższym przedsięwzięciu młodzież, rodziców oraz nauczycieli, którzy zainteresowani są tematyką wyboru zawodu.

Wydarzenie to odbędzie się 4 października 2019 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

Zapraszamy wycieczki zorganizowane oraz osoby indywidualne do skorzystania z wielu bezpłatnych atrakcji.

Szczegóły Wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie  www.noczawodowcow.pl

Egzamin ósmoklasisty – informacje po sotkaniu z rodzicami

Szanowni Państwo,

w czwartek, 12 września odbyło się w Siódemce spotkanie informacyjne dla rodziców naszych ósmoklasistów. Jego tematem było przedstawienie zasad i terminów związanych z przygotowaniami do egzaminu i jego przebiegiem.

Poniżej prezentacja zawierająca wszystkie informacje.