Stowarzyszenie “Siedmiomilowe buty”

Siedmiomilowe buty

7miles

Stowarzyszenie „Siedmiomilowe buty” założone zostało w roku 2010.  Wspiera dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 7

W ramach swojej działalności było współorganizatorem wielu zajęć otwartych podczas ferii letnich i zimowych takich jak:

  • Zmysłami poznaję, mądrzejszy się staję;
  • Piłka i pędzel nauczą nas więcej;
  • czy kolonii letnich „Morska Siódemka”.

Stowarzyszenie było również współorganizatorem zajęć upowszechniających wiedzę u dzieci czy też rozwijających ich uzdolnieniach:

  • Nauka ilustrowania poprzez ubieranie opowiadania;
  • Klasowe zwiedzanie  – z historią spotkanie.

Regon: 301619287
NIP: 7792385900
KRS: 0000371251
Nr konta: 57 1090 1346 0000 0001 1571 7850
BZ WBK S.A.
ul. Jugosłowiańska 10
60-301 Poznań

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast