Kalendarz.

Ostateczny termin poinformowania Rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast