Wybory do Rad Osiedli

Zachęcamy do udziału w wyborach do rad osiedli

Szanowni Państwo,

już w niedzielę 12 maja odbędą się wybory do rad osiedli. Warto tego dnia udać się do lokalu wyborczego i oddać swój głos na osoby, które będą nas reprezentować i decydować o okolicy, w której mieszkamy.

Rady osiedli to dla Miasta ważni partnerzy, mają  m. in. wpływ na prowadzone w szkołach remonty, finansowanie zakupu wyposażenia. Radni osiedla mają często największą wiedzę o swoim fyrtlu, wiedzą jak zgłaszane przez mieszkańców problemy najszybciej rozwiązać. Nowe drogi, skwery czy miejsca rekreacji –  każde tego typu przedsięwzięcie powstaje przy ich udziale. To oni są najbliżej lokalnych potrzeb i problemów.

Aby zachęcić mieszkańców do głosowania, Miasto ogłosiło konkurs na najwyższą frekwencję. Zwycięskie osiedle otrzyma do swojej dyspozycji dodatkowy milion złotych z miejskiego budżetu. Pieniądze te radni osiedli będą mogli przeznaczyć na realizację wskazanej przez siebie inwestycji służącej mieszkańcom, także tych szkolnych.

Szczegółowe informacje o wyborach do rad osiedli dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie fyrtle.pl/wybory-2024. 

Zachęcamy do głosowania!
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu