V Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że 19 kwietnia br. zakończył się ostatni etap zawodów centralnych V Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wojciech Krystkowiak, uczeń naszej Szkoły, z klasy 7b, odniósł wyjątkowy sukces – zdobył tytuł laureata z III lokatą Olimpiady, w której brały udział setki osób z całego kraju. W skali ogólnopolskiej jest jedną z 31 osób wyróżnionych i nagrodzonych. Zajął bardzo wysokie 17. miejsce. Wygrana w tym konkursie gwarantuje mu otrzymanie 100% punktów z egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie i zwolnienie z egzaminu. Ponadto w przyszłym roku, jako ósmoklasista, wybierze szkołę średnią, do której będzie uczęszczał.

Wojtek podczas tej, trwającej cały rok szkolny, przygody poznawał zagadnienia językowe obowiązujące w szkole podstawowej, uczył się trudnej sztuki analizy i interpretacji poezji, przeczytał wiele tekstów z zakresu nauki o literaturze, napisał trzy rozprawki, a do etapu centralnego przygotowywał się do wypowiedzi ustnej na temat: Folklor w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Warszawska komisja bardzo wysoko oceniła Jego oczytanie, literacką wrażliwość i kulturę wypowiedzi. Do zawodów przygotowywała go pani Marzena Kurek.

W trakcie trwania Olimpiady uczeń miał okazję wziąć udział w niezwykle interesującym spotkaniu z autorem książki pt. Szeptane – Pawłem Beręsewiczem. Była to jedna z 10 książek, które uczestnicy konkursu musieli przeczytać i m.in. na jej podstawie pisali swoje rozprawki.

To wyjątkowy i wielki sukces w dziejach naszej Szkoły.
Wojtku, serdecznie Ci gratulujemy, wiemy, że Twoje kompetencje polonistyczne wykraczają znacznie poza zakres podstawy programowej szkoły podstawowej. Jesteśmy z Ciebie dumni i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Kurek

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu