Klasy 1c i 3c na tropie ginących zawodów

12 czerwca razem z klasą 1c wybraliśmy się do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Pojechaliśmy tam w celu poznania zanikających zawodów, takich jak: kowal, bednarz, szewc, pszczelarz.

Na początku wycieczki wzięliśmy udział w warsztatach wikliniarskich. Poprowadziła je p. Ania, która pokazała nam różne rodzaje wikliny i wprowadziła w tajniki wyplatania przedmiotów z wierzbowych gałązek. Po krótkim instruktażu przystąpiliśmy do wykonania ozdobnych wózków. Bardzo podobały się nam te zajęcia i efekt naszej pracy.

Następnie zwiedziliśmy z przewodniczką muzeum. Odwiedziliśmy po kolei różne pracownie, w których zgromadzone były narzędzia pracy: szewca, kowala, stolarza, pszczelarza. Mieliśmy okazję uderzyć kowalskim młotkiem, wiercić dziurę ręcznym świdrem, heblować deskę, wyjąć ramkę z miodem i odwirować ten miód, prasować żelazkiem z duszą i prać na tarze. Zasiedliśmy także w stuletnich ławkach i poczuliśmy się jak nasi przodkowie. Bardzo ciekawa była ta wędrówka w czasie.

Dziękujemy naszym przewodniczkom oraz wychowawczyniom.
Uczniowie klasy 3c i 1c

Wychowawczynie
Aneta Skorupińska i Mirela Szymenderska – Szumigaj

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu