Laboratoria Przyszłości – marzec-czerwiec 2024

LEKCJE Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

W II semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie kontynuowali lekcje w ramach projektu, realizując kolejne cele projektu.

CZYTAJ RAPORT