Święto Szkoły 2024

W tym roku nasza Szkoła obchodziła swoje święto 3 czerwca. Uczniowie klas 1-8 przybyli elegancko ubrani na uroczysty apel, podczas którego laureatom konkursów przedmiotowych wręczono nagrody i dyplomy. Wszyscy wysłuchali wystąpienia Pani Dyrektor, która nawiązując do „Roku samoświadomości”, mówiła o tym, jak ważne jest bycie dumnym z własnych osiągnięć, pokonywania trudności i stawania w obronie słabszych z równoczesnym zachowaniem pokory. Podniosłym momentem uroczystości było wpisanie się najlepszych uczniów klas szóstych do Księgi Patrona. Tradycją Szkoły jest przyznawanie każdego roku statuetek Złotego Erazma, co również nastąpiło podczas apelu. Na zakończenie wszyscy zatańczyli belgijkę.

Po uroczystości uczniowie udali się na wybrane warsztaty zorganizowane przez rodziców i nauczycieli. Można było wziąć udział m.in. w zajęciach takich jak: „Śniadanie na trawie”- plener malarski, „Szach i mat” – rozgrywki szachowe, „Zielono w głowie” – plener czytelniczy, „A w maju bzy” – zajęcia florystyczne, „Piłka w grze” – rozgrywki sportowe, „Na logikę sudoku”, „Ratuję, więc jestem” – warsztaty z uczniami klasy wojskowej Technikum Geodezyjno-Drogowe, „Co w drzewach piszczy” – warsztat dendrologiczny, „Czuję, więc jestem” – warsztat sensoryczny, „Po prostu pszczeli świat” – warsztat z pracownikiem Zarządu Zieleni Miejskich, „Z Wiedźminem za pan brat” – jak powstaje gra planszowa, „Co w złocie piszczy” – warsztaty o złocie, „Gonitwa na polanie” – gra terenowa.

Dzień upłynął wszystkim w miłej atmosferze. Uczniowie rozeszli się do domów zmęczeni, ale zadowoleni.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTEGO APELU
W GALERII GOOGLE