Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ”Mama i ja”

  • Organizator: Świetlica szkolna SP7 Poznań
  • Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie miasta Poznania
  • Cele: wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności stosowani i łączenia różnorodnych technik plastycznych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, czerpanie radości z procesu tworzenia
  • Termin zgłoszeń: do 19.05.2023 włącznie
  • Ogłoszenie wyników: na stronie SP7 w dniu 26.05.2023
  • Opiekun w szkole: Monika Adamczyk, Monika Franczuk

REGULAMIN KONKURSU