II Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa

  • Organizator:Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, koordynator programu ESA
  • Adresaci: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 3.03.2023r.
  • Cele: popularyzacja wśród uczestników Olimpiady wiedzy o powietrzu, jego zanieczyszczeniach i zmianach klimatu
  • Termin etapu szkolnego: 03.2023
  • Opiekun w szkole: Magdalena Olejniczak

REGULAMIN      BIBLIOGRAFIA