Mali Patrioci

9 listopada wszystkie klasy 1-3 wzięły udział w uroczystości przygotowanej przez Mały Samorząd Uczniowski z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wcześniej pod okiem wychowawczyń uczniowie wykonali biało – czerwone kotyliony, którymi ozdobili swoje galowe stroje.
Spotkanie odbyło się w holu szkoły i miało bardzo uroczysty charakter. Po powitaniu pani dyrektor, uczniów i nauczycieli, przewodniczący klas rozpalili symboliczne ognisko, którego blask towarzyszył nam podczas całego spotkania. Następnie przedstawiciele MSU zaprezentowali nowe spojrzenie na ważne pytania znane wszystkim z wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Recytacje wierszy przeplatane były występami klas, które wspaniale zaśpiewały wybrane pieśni patriotyczne.

Opiekunki Małego Samorządu Uczniowskiego
Aneta Skorupińska, Magdalena Krupecka,Monika Skarzyńska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu