Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia – „Klimada 2.0”

Projekt Klimada 2.0 - baner promocyjny akcjiSkuteczna ochrona środowiska wymaga świadomego zaangażowania wszystkich obywateli w działania na rzecz środowiska. W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach mających przyczynić się do podniesienia ich poziomu świadomości ekologicznej. Zajęcia odbyły się w ramach projektu Klimada 2.0. prowadzonego przez Edukacyjną Sieć Antysmogową wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

Podczas zajęć wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania:

  • Jak dostrzec i zmierzyć co jest przyczyną zmian klimatycznych?
  • Jaki jest wpływ człowieka na zmiany klimatyczne i jak można je ograniczyć?

Zaplanowane w Projekcie zadania edukacyjne dostarczyły nam niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatycznych. Zapoznaliśmy się z omawianym problemem za pomocą poglądowego doświadczenia i animacji. Następnie wzięliśmy udział w licznych aktywizujących zabawach edukacyjnych oraz wypełnialiśmy ankietę, która zmobilizowała nas do działań na rzecz ochrony środowiska w codziennym życiu. Następnie nauczyliśmy się jak formułować obserwacje oraz wnioski z obejrzanego doświadczenia.

Magdalena Olejniczak

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu