Konkurs „Zimowy pejzaż” w Paint dla klas czwartych

  • Organizator: Andrzej Gągało,
  • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
  • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
  • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do niedzieli, 11 grudnia 2022 roku wyłącznie na adres: info@mojasiodemka.pl w temacie wpisując „Zimowy konkurs”,
  • 1 miejsce 2021 – Jagna z 4d

    Wyniki konkursu i nagrody: wyniki zostaną ogłoszone 19 grudnia 2021 roku, a nagrodami dla trzech najwyżej ocenionych prac są dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Panią Dyrektor i Radę Rodziców.

REGULAMIN

Zobacz prace nagrodzone w ubiegłym roku…