Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży klas VII i VIII.

Do dnia 7 października 2022roku szkoła przyjmuje zgłoszenia uczniów chcących wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8.
  • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 25.10.2022, rejonowy 08.12.2022 i wojewódzki 04.03.2023.
  • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

REGULAMIN,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA