Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
  • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 28.10.2022, rejonowy 24.11.2022, wojewódzki 25.03.2023.
  • Opiekun w szkole: Marzena Kurek, Anna Głowala

REGULAMINTERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA