Konkurs „Selfie z książką”

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas 3-8 SP7 w Poznaniu
  • Cele: rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, aktywowanie uczniów.
  • Czas zgłoszeń: 26.09 – 07.10.2022 r
  • Ogłoszenie wyników: 14.10.2022 r.
  • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

REGULAMIN