Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach od 12 do 16 września w naszej szkole zaplanowane zostały działania promujące postawy prozdrowotne i popularyzujące wiedzę na temat chorób zakaźnych oraz profilaktyki zakażeń. Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o materiały informacyjno-edukacyjne, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Magdalena Warzybok