Ubezpieczenie uczniów NNW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW uczniów. Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Rada Rodziców przygotowała wybrane oferty brokerów ubezpieczeniowych – zobacz tutaj.