Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronie:

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: https://www.cdzdm.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu: http://ko.poznan.pl/

Strona naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Szacun dla Zawodowców: https://zawodowcy.poznan.pl/


Rekrutacja w roku szkolnym 2022/23

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023:
LINK

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem:
LINK

Kanał na YT: Ciesz się przyszłością:
LINK

Akcja Rekrutacja: 14. 05.2022 godz.10.00 spotkanie on-line z doradcami z CDZdM. Szczegółowe informacje o wydarzeniu:
LINK

1. Instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku 2022/23

2. Termin testów predyspozycji językowych dla kandydatów wybierających klasy wstępne

3. Terminy testów kompetencji językowych do klas dwujęzycznych

4. Terminy testów sprawnościowych do klas sportowych

5. Terminy testów sprawnościowych do klas wojskowych

6. przeliczanie punktów za świadectwo i egzamin 2022

7. Szkoły ponadpodstawowe spoza naboru elektronicznego 2022

8. Zestawienie progów punktowych w Branżowych Szkołach I st. 2021/22

9. Zestawienie progów punktowych w Liceach Ogólnokształcących

10. Zestawienie progów punktowych w Technikach 2021/22