Punkt informacyjny obcokrajowców – Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uruchomiło punkt informujący obcokrajowców – rodziców dzieci i uczniów o możliwościach kształcenia i opieki w wielkopolskich szkołach oraz przedszkolach. Codziennie od godz. 8.00 do godz. 18.00 informacji udzielają panie wizytator:

  • Barbara Zatorska – tel. 780 386 050,
  • Marzena Pelcer – tel. 780 386 055,
  • Karolina Adamska – tel. 780 386 020,
  • Katarzyna Bizukojć – tel. 780 386 056,
  • Izabela Liebert-Jędroszkowiak – tel. 780 386 076.

Ponadto czynny jest specjalny adres poczty e-mailowej: cudzoziemcy@ko.poznan.pl