Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?

Czy można spodziewać się śniegu w środku lata lub upału w listopadzie? Kiedyś powiedzielibyśmy, że nie. Jednak klimat się zmienia – zdarza się, że w grudniu zamiast śniegu, wita nas wiosenny deszcz.
Ale dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie spróbowaliśmy dziś znaleźć odpowiedź.
Podczas naszych zajęć pracowaliśmy metodą problemową, stawialiśmy hipotezy, wyciągaliśmy wnioski z prowadzonych przez nas doświadczeń i próbowaliśmy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka jest różnica między klimatem a pogodą?
  • Co to znaczy, że klimat się ociepla?
  • Co to jest dwutlenek węgla?
  • Co to jest atmosfera?
  • Co to jest efekt cieplarniany i jaką rolę w tym procesie odgrywa człowiek?
  • Kto produkuje więcej gazów cieplarnianych: natura czy człowiek?
  • Co może się stać w przyszłości, jeśli emisja dwutlenku węgla utrzyma się na tym samym poziomie, a temperatura powietrza będzie wzrastać?
  • Czy istnieją takie źródła energii, które nie emitują dwutlenku węgla?
  • Co sami możemy zrobić, by zredukować emisję dwutlenku węgla?

W toku zajęć poprzez doświadczenia i zabawy poznaliśmy mechanizm powstawania efektu cieplarnianego.
W słoikach wykreowaliśmy atmosferę z większą zawartością dwutlenku węgla i porównaliśmy ją z atmosferą w klasie.
W zabawie sprawdziliśmy, kiedy powietrze zatrzymuje najwięcej słonecznego ciepła.
To były niezwykle twórcze i pouczające zajęcia, które uświadomiły nam, iż musimy dbać o naszą planetę Ziemię.

Agata Borowska – wychowawczyni 2d

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu