Projekt FIKTIVE FAMILIE

Miło poinformować, że nasza szkoła zaczęła współpracę eTwinning z uczniami z całej Polski w ramach projektu z języka niemieckiego “Fiktive Familie“.

eTwinning to miejsce współpracy pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) oraz uczniów szkół z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

Fiktive Familie.
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Poznamy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej.

Cele:

  • Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.
  • Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).
  • Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,
  • Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).
  • Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach
  • Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning
  • Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Magdalena Warzybok

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast