Bollwerk’42 Pamiętamy

W wyniku klęski militarnej Polski we wrześniu 1939r. część jej terytorium znalazło się pod okupacją Rzeszy Niemieckiej. Na terenie okupowanego kraju powstały struktury państwowe podległe władzom RP na uchodźstwie, tworząc Polskie Państwo Podziemne, którego częścią był m.in. Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa. Okręg Poznański ZWZ AK działał na terenie szczególnie niebezpiecznym i niesprzyjającym prowadzeniu walki konspiracyjnej. Wielkopolska została bowiem bezpośrednio wcielona do III Rzeszy, stając się częścią tzw. Kraju Warty. Największą akcją Oddziału Dywersji Bojowej było spalenie całego kompleksu magazynowego portu rzecznego w Poznaniu w nocy z 20 na 21 lutego 1942 r. W wydarzeniu tym wzięli udział żołnierze AK i kilku mieszkańców Chwaliszewa. Celem akcji pod pseudonimem „Bollwerk” było przede wszystkim zniszczenie zgromadzonych zapasów (kompletów ogumienia dla pojazdów bojowych, broni, żywności, a także wielkiej ilości koców i ciepłej odzieży) dla żołnierzy niemieckich walczących na froncie wschodnim. Ważnym elementem planu było upozorowanie przypadkowego zapłonu, tak by policja niemiecka nie miała podstaw do podejrzenia o sabotaż. Akcja powiodła się, magazyny spłonęły, jednak już wiosną 1942 r. doszło do masowych aresztowań, które objęły wówczas 175 żołnierzy w Poznaniu i Gnieźnie. Członków akcji po brutalnych przesłuchaniach skazano na śmierć w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu 16 grudnia 1943 r.

Uczniowie Siódemki wzięli udział w projekcie edukacyjnym upamiętniającym rocznicę akcji „Bollwerk”. Dzieci, które bliżej zapoznały się z historią tej akcji wykonały plakaty oraz lapbooki. Niektórzy przygotowali wiersze o tematyce patriotycznej. Prace uczniów stały się częścią wspólnej prezentacji, która została zamieszczona w Poznańskim Serwisie Oświatowym.

Projekt edukacyjny Bollwerk w Siódemce – prezentacja

 

Agnieszka Tomaszczyk

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast