Konkurs literacki „Wielkopolska warta Powstania”

  • Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
  • Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów: do 31.12.2021r.
  • Cele: rozbudzanie zainteresowania historią regionu; rozwijanie wyobraźni oraz skłanianie do refleksji nad przeszłością; promocja umiejętności literackich nagrodzonych uczestników poprzez druk ich prac, zamieszczenie na stronie internetowej oraz na fanpage’ach Organizatora oraz partnerów Organizatora
  • Czas: etap – szkolny 20.12.2021r.
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

REGULAMIN   *  Formularz zgłoszeniowy