Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

  • kangur logoOrganizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
  • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Termin: zmiana terminu – 17 marca 2022 godz.9:00
  • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina
  • Zadania przygotowujące: kliknij tutaj

Regulamin   *  Zgoda uczestnika