Święto Odzyskania Niepodległości w Siódemce

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

Siódemka aktywnie włączyła się w obchody tego święta. Przez cały tydzień na lekcjach języka polskiego, historii i plastyki realizowaliśmy temat pt. „Od Urodzenia W Sercach #Niepodległa”.
10 listopada o godzinie 11:11, odśpiewaliśmy wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się tym samym do akcji „Szkoła Do Hymnu#SzkołaDoHymnu

Przy Dębie Pamięci im. por. Józefa Motyla delegacja Samorządu Uczniowskiego zapaliła znicz i złożyła kwiaty.