Podziękowanie dla Rady Rodziców

Nowe książki od Rady Rodziców

Oczekuję, że lektura mnie wzbogaci, zmieni moje spojrzenie na świat, pozwoli mi przekroczyć pewne granice we mnie samym.

Éric-Emmanuel Schmitt

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu nowych lektur.

Nauczyciele bibliotekarze:
Izabela Jarosz, Emilia Kusak-Jankowska, Kamil Klinowski