Warsztaty dla klas VII-VIII nt. prawa autorskiego i plagiatu.

W dniach 8-12 października chętne klasy VII-VIII brały udział w warsztatach nt. prawa autorskiego i plagiatu. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, czym jest plagiat, poznali podstawy prawa autorskiego oraz źródła legalnej kultury.
Mamy nadzieję, że przyswojona wiedza pozwoli na świadome korzystanie ze źródeł kultury.

Kamil Klinowski