List Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, 

w ślad za pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przekazuję list skierowany do Rodziców i Opiekunów, mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego korzystania ze smartfonów, tablet ów i komputerów zarówno przez dzieci, jak i młodzież. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie jego treści, aby promować zasady zdrowego stylu życia i tym samym zminimalizować zagrożenia związane z nadmiernym stosowaniem urządzeń elektronicznych w przestrzeni życiowej.

TREŚĆ LISTU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu