Lekcja geografii na świerczewskich szachtach

W ramach realizowanego przez nauczycieli przyrodników projektu „Eko-Szkoła” uczniowie klasy 8e wraz z wychowawczynią uczestniczyli 24 października w terenowej lekcji geografii. Celem kilkugodzinnej wycieczki były świerczewskie szachty, położone w dolinie Strumienia Junikowskiego. Podczas spaceru uczniowie, w oparciu o informacje zawarte na tablicach ścieżek edukacyjnych – (przyrodniczej i geograficznej), własne obserwacje i doświadczenia rozwiązywali kartę pracy, która pozwoliła im lepiej poznać ten poindustrialny rejon miasta. Pod koniec wycieczki mieliśmy możliwość podziwiania panoramy okolicy z 25-metrowej wieży widokowej.
Artur Żyto
nauczyciel geografii