NNW dla dzieci i młodzieży 2021/2022

Szanowni Państwo,

zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie Miasta Poznań. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku oferty oraz ulotki dotyczące ubezpieczenia NNW przekazujemy tylko w wersji elektronicznej (nie będą dostępne jak w latach ubiegłych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania).

W trosce o zapewnienie najlepszej ochrony dzieciom i młodzieży, a także w celu sprostania oczekiwaniom rodziców i opiekunów prawnych, jak co roku chcemy przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia Uniqa, którą znajdziecie Państwo pod linkiem www.ubezpieczdziecko.pl 

Artur Lewandowicz
Urząd Miasta Poznania
Wydział Oświaty