Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego

Informacja o zakwalifikowaniu nie jest jednoznaczna z przyjęciem do oddziału dwujęzycznego. Rodzice osób zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 1 – 2 lipca 2021r.
Brak oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Lista uczniów zakwalifikowanych

Lista uczniów niezakwalifikowanych

Oświadczenie woli