Lekcje geografii z lapbookiem

Po miesiącach nauki zdalnej uczniowie klas 6 i 7 mieli możliwość wykorzystania na lekcji geografii swoich zdolności artystyczno-technicznych. W ramach kreatywnego sposobu przedstawienia informacji zainteresowane osoby opracowały lapbooka zawierającego treści związane z wybranym krajem europejskim lub naszą małą ojczyzną – Wielkopolską.

Artur Żyto
nauczyciel geografii