Badanie populacyjne zlecone przez Miasto Poznań

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych elektronicznych kwestionariuszy. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki będą wykorzystane do opracowania diagnozy w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia chorób układu oddechowego wśród mieszkańców Poznania. Badanie zostało zlecone przez Miasto Poznań, a jego wyniki przyczynią się do kształtowania przyszłej polityki zdrowotnej Miasta.

Ankieta dotycząca dzieci
(ankietę wypełniamy osobno w odniesieniu do każdego dziecka)

Ankieta dotycząca dorosłych

Z wyrazami szacunku,
dr n. o zdr. Karolina Sobczyk