List Pani Dyrektor SP7 do Ósmoklasistów

Poznań, dnia 24 maja 2021 roku

Drodzy Ósmoklasiści,

przed nami najważniejsze dni w dotychczasowej edukacji, egzaminy wieńczące naukę w szkole podstawowej. To nie tylko dni podsumowujące lata pracy, zdobytej wiedzy i umiejętności ale i bilet do kolejnego etapu edukacyjnego, wyboru wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Nerwy, stres, niepokój? To oczywiste.

Chciałabym, abyście wykorzystali ostatnie godziny mądrze i pracowicie -każda drobna powtórka, wertowanie zeszytu, książki, zadań, poleceń egzaminacyjnych może przynieść zadowolenie w dniach egzaminu. Tak już te nasze głowy są skonstruowane… Nerwy, stres, niepokój? Szkoda ostatnich godzin, zajmijmy więc głowy szlifowaniem wiedzy…

Czytaj całość listu