Klasy 8 w podróży za oceanem!

W swojej całorocznej wycieczce po kontynentach uczniowie klas 8 dotarli ostatnio do Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Pomimo zdalnego nauczania głównym celem lekcji, podczas której poznawali cechy środowiska przyrodniczego tych obszarów, była praca z mapami tematycznymi z podręcznika. Korzystając z tego podstawowego źródła informacji geograficznej uczniowie uzupełnili własną notatkę z lekcji, w postaci sketchnotki. Omawiając najważniejsze cechy tornado i cyklonów tropikalnych korzystaliśmy z zasobów TEDEd – Lessons Worh Sharing i obejrzeliśmy film „How do tornadoes form?”. Zdobyte wiadomości utrwaliliśmy rozwiązując zadanie na platformie Learning Apps oraz tradycyjne już uzupełniając luki w sketchnotce.

Artur Żyto